Author: Mac Hoang Gia

Nguyễn Lê Ngọc Tường Vi – Mẹ bỉm từng bước thay đổi cuộc sống, phát triển sự nghiệp, thành công nhờ kinh doanh Zenpali

Xuất phát điểm là mẹ bỉm sữa chỉ ở nhà trông con, mọi kinh tế đều do chồng cô gánh vác. Nhưng vốn là một người không thích phụ thuộc, không muốn tạo cho...